Vart är jag

“Produktivitetskommissionen i Skåne
– ett initiativ för ökad välfärd”

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Produktivitetskommissionens arbete syftar till att utreda utvecklingen i Skåne och att komma med policyrekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


Ny rapport ute!

Idag lanserar vi rapporten ”Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus på Yrkeshögskolan”. Rapporten är en uppföljning på det omfattande arbete som publicerades i boken Produktivitetens nya geografi (2017) och rapporten Skånsk produktivitet: I kapp och förbi? (2018). I rapporterna lyfts ett antal viktiga trender med fokus på Skånes produktivitet. I årets rapport läggs fokus … Fortsätt läsa Ny rapport ute!


Sydsvenskan om rapporten

Sydsvenskan rapporterar om Produktivitetskommissionens senaste rapport. Bland annat lyfter de att Malmöborna tjänar numera en större del av sin löneinkomst i Danmark än i Lund. För Lunda- och Helsingborgsborna överträffas de danska löneinkomsterna bara av arbetsinkomsterna från Malmö. Artikeln kan läsas här (betallänk).


Ny rapport och kartverktyg

Idag lanseras den första uppföljningen på det arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi för ett år sedan. Rapporten visar att det tog skånskt näringsliv ett decennium att komma tillbaka till samma produktivitetsnivå som före finanskrisen. Det sker en omstrukturering i skånskt näringsliv och medan produktivitetsbidraget från life science-sektorn och andra forskningsintensiva verksamheter minskar ökar bidraget … Fortsätt läsa Ny rapport och kartverktyg


Näringslivsfrukostar om produktivitet

Under våren har Produktivitetskommissionens analyser bland annat presenterats på frukostmöten i Helsingborg och Kristianstad. Fler än 200 företagare var på plats på 2018 års första näringslivsfrukost i Helsingborg när produktivitet stod på agendan. Pernilla Johansson lyfte vikten av att förstå produktivitetens drivkrafter och hur det hänger ihop med storleken på arbetsmarknaden. Hon visade att Helsingborgs arbetsmarknad har täta … Fortsätt läsa Näringslivsfrukostar om produktivitet


Fortsatt samarbete och nya analyser

Samtliga samarbetspartners har beslutat att fortsätta arbetet med Produktivitetskommissionen. Samarbetet innebär nya och fördjupade analyser av skånsk produktivitet och en uppföljningsrapport med start i juni 2018 kommer att publiceras årligen. Samtidigt pågår arbetet med att förankra slutsatserna från det omfattande arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi. Analysen har presenterats i kommunstyrelserna och regionala utvecklingsnämnden, men också för Näringsdepartementet, … Fortsätt läsa Fortsatt samarbete och nya analyser


Kommissionen i Almedalen

Produktivitetskommissionen var såklart på plats i Almedalen. På ett seminarium i  Øresundshuset diskuterades svensk produktivitet, regionala utmaningar, infrastrukturens betydelse, internationalisering och Skånes utveckling av en namnkunnig panel. Pernilla Johansson presenterade kommissionens arbete och lyfte bland annat ökad internationalisering och färre kommuner som viktiga faktorer för skånsk utveckling framöver. Joel Eklund, VD på Tepe, underströk vikten av … Fortsätt läsa Kommissionen i Almedalen


Nu finns boken i bokhandeln och sammanfattningen på nätet

Boken ”Produktivitetens nya geografi”, som sammanfattar Produktivitetskommissionens analys, är nu lanserad. Tack till alla som kom på mingel i samband med lanseringen. För den intresserade finns boken att köpa via Dialogos förlag. En digital sammanfattning av boken finns tillgänglig här. Det går också bra att kontakta Pernilla Johansson om det finns intresse av att få … Fortsätt läsa Nu finns boken i bokhandeln och sammanfattningen på nätet


Debattartikel i Sydsvenskan

I dagens Sydsvenska skriver Pernilla Johansson om produktivitetskommissionens arbete och slutsatser. Debattinlägg: ”Minska antalet kommuner i Skåne. Det skulle öka produktiviteten och skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat.” En nyckel för att produktiviteten i Skåne ska öka är att de fyra stora kommunerna, Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, gemensamt tar täten och formulerar vägen framåt. Det skriver Pernilla … Fortsätt läsa Debattartikel i Sydsvenskan


Boklansering i Malmö 8 juni

Välkommen till boklanseringen av ”Produktivitetens nya geografi”. Sydsvenska Handelskammaren har tillsammans med Skånes största kommuner och regionen drivit den skånska produktivitetskommissionen. Nu presenteras resultatet av arbetet och du är inbjuden till boklanseringen av Produktivitetens nya geografi. Produktiviteten är avgörande för den ekonomiska tillväxten och nyckeln till att det skapas nya jobb och till en god … Fortsätt läsa Boklansering i Malmö 8 juni


Seminarium i Stockholm 31 maj

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna? Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. … Fortsätt läsa Seminarium i Stockholm 31 maj