Vart är jag
« Tillbaka

Fortsatt samarbete och nya analyser

Samtliga samarbetspartners har beslutat att fortsätta arbetet med Produktivitetskommissionen. Samarbetet innebär nya och fördjupade analyser av skånsk produktivitet och en uppföljningsrapport med start i juni 2018 kommer att publiceras årligen.

Samtidigt pågår arbetet med att förankra slutsatserna från det omfattande arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi. Analysen har presenterats i kommunstyrelserna och regionala utvecklingsnämnden, men också för Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, skånska bänken i Riksdagen, Almi Skåne och Business Swedens regionala konferens.