Vart är jag

“Produktivitetskommissionen i Skåne
– ett initiativ för ökad välfärd”

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Produktivitetskommissionens arbete syftar till att utreda utvecklingen i Skåne och att komma med policyrekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


alme2

Kommissionen i Almedalen

Produktivitetskommissionen var såklart på plats i Almedalen. På ett seminarium i  Øresundshuset diskuterades svensk produktivitet, regionala utmaningar, infrastrukturens betydelse, internationalisering och Skånes utveckling av en namnkunnig panel. Pernilla Johansson presenterade kommissionens arbete och lyfte bland annat ökad internationalisering och färre kommuner som viktiga faktorer för skånsk utveckling framöver. Joel Eklund, VD på Tepe och panelens enda … Fortsätt läsa Kommissionen i Almedalen


Nu finns boken i bokhandeln och sammanfattningen på nätet

Boken ”Produktivitetens nya geografi”, som sammanfattar Produktivitetskommissionens analys, är nu lanserad. Tack till alla som kom på mingel och diskussioner till Handelskammaren i samband med lanseringen. För den intresserade finns boken att köpa via Dialogos förlag. En digital sammanfattning av boken finns tillgänglig här. Det går också bra att kontakta Pernilla Johansson om det finns intresse … Fortsätt läsa Nu finns boken i bokhandeln och sammanfattningen på nätet


Debattare

Debattartikel i Sydsvenskan

I dagens Sydsvenska skriver Pernilla Johansson om produktivitetskommissionens arbete och slutsatser. Debattinlägg: ”Minska antalet kommuner i Skåne. Det skulle öka produktiviteten och skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat.” En nyckel för att produktiviteten i Skåne ska öka är att de fyra stora kommunerna, Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, gemensamt tar täten och formulerar vägen framåt. Det skriver Pernilla … Fortsätt läsa Debattartikel i Sydsvenskan


Bokomslag

Boklansering i Malmö 8 juni

Välkommen till boklanseringen av ”Produktivitetens nya geografi”. Sydsvenska Handelskammaren har tillsammans med Skånes största kommuner och regionen drivit den skånska produktivitetskommissionen. Nu presenteras resultatet av arbetet och du är inbjuden till boklanseringen av Produktivitetens nya geografi. Produktiviteten är avgörande för den ekonomiska tillväxten och nyckeln till att det skapas nya jobb och till en god … Fortsätt läsa Boklansering i Malmö 8 juni


Bildrad_31maj_3

Seminarium i Stockholm 31 maj

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna? Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. … Fortsätt läsa Seminarium i Stockholm 31 maj


b2_Rdhoow9ujS_eWcvci-9uzZEg

SNS-seminarium om Skåne

Sydsvenskan rapporterade idag om SNS-seminariet ”Skåne – fattighus eller framtidsfabrik?”. Pernilla Johansson medverkade och lyfte ett antal utmaningar som identifierats inom produktivitetskommissionen. ”Pernilla Johansson är chefsekonom på Handelskammaren och expert på produktivitet. Hon påpekar att produktivitetstillväxten avmattas i de flesta regioner i OECD-länderna, men att den faller något mer i Skåne än på annat håll. … Fortsätt läsa SNS-seminarium om Skåne


Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet

Den 6 december presenterades Produktivitetskommissionens arbete på en näringslivsfrukost i Helsingborg, som arrangeras av Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren och Företagarna. Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, presenterade kommissionens arbete. Han lyfte att bland annat att en högre utbildningsnivå bland invånarna ger en högre produktivitet, vilket i sin tur gör utbildningsmöjligheter viktiga. Även pendlingsmöjligheter är avgörande för … Fortsätt läsa Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet


bild kristianstad

Politisk förankring

Under hösten har det pågående arbetet med Produktivitetskommissionen i Skåne presenterats i olika politiska forum hos projektets samarbetspartners. Presentationerna har fokuserat på följande punkter: Produktivitetstillväxten är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Utvecklingen i Skåne präglas av en stark produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet men en svag utveckling efter 2008. Produktivitetstillväxten har mattats av särskilt mycket … Fortsätt läsa Politisk förankring


oecd

OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet

OECD publicerar vartannat år en rapport om regioners utveckling. Nyligen kom rapporten för 2016 och årets tema är produktivitet: OECD Regional Outlook 2016 – Productive Regions for Inclusive Societies. I rapporten konstateras att produktivitetsgapet mellan de mest produktiva regionerna och övriga regioner i OECD-länderna har ökat med nästa 60 procent under två decennier. Att majoriteten … Fortsätt läsa OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet


Pernilla Johansson 2

Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Pernilla Johansson höll en … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft