Vart är jag

“Produktivitetskommissionen i Skåne
– ett initiativ för ökad välfärd”

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Produktivitetskommissionens arbete syftar till att utreda utvecklingen i Skåne och att komma med policyrekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


Bildrad_31maj_3

Seminarium i Stockholm 31 maj

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna? Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. … Fortsätt läsa Seminarium i Stockholm 31 maj


b2_Rdhoow9ujS_eWcvci-9uzZEg

SNS-seminarium om Skåne

Sydsvenskan rapporterade idag om SNS-seminariet ”Skåne – fattighus eller framtidsfabrik?”. Pernilla Johansson medverkade och lyfte ett antal utmaningar som identifierats inom produktivitetskommissionen. ”Pernilla Johansson är chefsekonom på Handelskammaren och expert på produktivitet. Hon påpekar att produktivitetstillväxten avmattas i de flesta regioner i OECD-länderna, men att den faller något mer i Skåne än på annat håll. … Fortsätt läsa SNS-seminarium om Skåne


Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet

Den 6 december presenterades Produktivitetskommissionens arbete på en näringslivsfrukost i Helsingborg, som arrangeras av Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren och Företagarna. Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, presenterade kommissionens arbete. Han lyfte att bland annat att en högre utbildningsnivå bland invånarna ger en högre produktivitet, vilket i sin tur gör utbildningsmöjligheter viktiga. Även pendlingsmöjligheter är avgörande för … Fortsätt läsa Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet


bild kristianstad

Politisk förankring

Under hösten har det pågående arbetet med Produktivitetskommissionen i Skåne presenterats i olika politiska forum hos projektets samarbetspartners. Presentationerna har fokuserat på följande punkter: Produktivitetstillväxten är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Utvecklingen i Skåne präglas av en stark produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet men en svag utveckling efter 2008. Produktivitetstillväxten har mattats av särskilt mycket … Fortsätt läsa Politisk förankring


oecd

OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet

OECD publicerar vartannat år en rapport om regioners utveckling. Nyligen kom rapporten för 2016 och årets tema är produktivitet: OECD Regional Outlook 2016 – Productive Regions for Inclusive Societies. I rapporten konstateras att produktivitetsgapet mellan de mest produktiva regionerna och övriga regioner i OECD-länderna har ökat med nästa 60 procent under två decennier. Att majoriteten … Fortsätt läsa OECDs senaste regionrapport fokuserar på produktivitet


Pernilla Johansson 2

Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Pernilla Johansson höll en … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft


Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp

Den 8 september samlades produktivitetskommissionens expertgrupp för ett möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm. Skånes utveckling, åtgärder för stärkt produktivitet och Öresundsregionen stod på schemat. Pernilla Johansson presenterade en analys av Skånes produktivitetsutveckling. Hon pekade på att regionens utveckling kännetecknas av en hög produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet, men att den skånska utvecklingen varit svag sedan … Fortsätt läsa Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp


IMG_0119

Produktivitetskommissionen på Mötesplats Skåne

Den 19:e augusti arrangerades Mötesplats Skåne 2016 på Dockplatsen i Malmö. För fjärde gången stod Region Skåne som värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor. Produktivitetskommissionen var med och arrangerade ett seminarium om Skånes produktivitetsutmaning. På seminariet presenterade Pernilla Johansson utvecklingen av den skånska produktiviteten. Därefter följde en paneldiskussion om regionens … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Mötesplats Skåne


webbild_SESdok2016

”Produktivitet är det roligaste och viktigaste som finns”

Så inledde moderator Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, seminariet om produktivitet på Entrepreneurship Summit. Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, presenterade arbetet som Produktivitetskommissionen gör tillsammans med ett antal samarbetspartners. Hon lyfte att produktivitet är viktigt för att det skapar välstånd och välfärd. De regionala produktivitetsskilnaderan är stora. Pernilla avslutade med att lyfta en … Fortsätt läsa ”Produktivitet är det roligaste och viktigaste som finns”


esummit

Produktivitetskommissionen på Swedish Entrepreneurship Summit

Swedish Entrepreneurship Summit 2016 äger rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april  i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren. Swedish Entrepreneurship Summit är Småföretagsdagarnas efterföljare och Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskap och innovation. I år kommer Produktivitetskommissionen delta. Under eftermiddagen den … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Swedish Entrepreneurship Summit