Vart är jag

Om

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Mot bakgrund av detta har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstad Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Kommissionens arbete syftar till:

  • att kartlägga och analysera produktivitetsutvecklingen i regionen
  • att formulera konkreta förslag på hur produktiviteten kan stärkas
  • att bidra till ökade kontakter i regionen kring tillväxtfrågor
  • att bygga ett nationellt nätverk för ökad förståelse av Skåne och dess största utmaningar

Arbetet leds av Sydsvenska Handelskammaren och Pernilla Johansson, chefekonom på Handelskammaren och med erfarenhet från Finansdepartementet och Riksbanken, arbetar som projektledare. Projektet beräknas avslutas under 2017.

Entreprenörskapsforum, som bedriver forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet, deltar i projektet som vetenskaplig partner.

Till projektet knyts också ett expertråd, den så kallade kommissionen, som består av åtta medlemmar. I kommissionen ingår forskare och andra personer med god kompetens i sakfrågan. Läs mer om kommissionsmedlemmarna här.