Vart är jag

Kommissionsmedlemmar

Kommissionen består av åtta medlemmar, varav en ordförande och en sekreterare. Dess uppgift är att bidra med råd kring design av studier, feedback på genomförda analyser samt diskussion av policyförslag där så är tillämpligt.

Medlemmar:

Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och professor, ordförande.

Pernilla Johansson, Chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, sekreterare.

Martin Andersson, Professor Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

Britt Andresen, Chefanalytiker Øresundsinstituttet.

Ylva Hedén Westerdahl, Avdelningschef Nationalräkenskaperna SCB.

Gudmundur Kristjansson, Stabschef Ledningsstab, Region Skåne.

Lena Sellgren, Chefekonom Business Sweden.

Daniel Wiberg, Chefekonom Företagarna.

Produktivitetskommissionen_jan2016