Vart är jag

Samarbetspartners

Helsingborg Stad, Kristianstads Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne deltar som finansierande partners i projektet.

Entreprenörskapsforum, som bedriver forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet, är knutet till projektet som vetenskaplig partner.

 

pk_loggor_header (1)