Vart är jag

Material

Pernillas presentation från kick-off seminariet: Skånsk produktivitetskommission_kick off 13 nov

Presentation från Real Estate Øresund: 15 Pernilla Britt Produktivitetskommissionen REØ 3feb2106

Kerstin Enflos presentation från seminariet den 18 februari: Enflo_Regional ojämlikhet Sydsvenska. pptx

Martin Hennings presentation från seminariet den 18 februari: Henning_ 20160218

Sammanfattning av slutrapporten ”Produktivitetens nya geografi”: Produktivitetskommissionen_Sammanfattning

Uppföljningsrapport juni 2018: Skånsk produktivitet: I kapp och förbi?

Kartverktyg: Var tjänar kommuninvånarna sina löneinkomster?

Uppföljningsrapport december 2019: Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus på Yrkeshögskolan.