Vart är jag
« Tillbaka

Ny rapport ute!

Idag lanserar vi rapporten ”Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus på Yrkeshögskolan”. Rapporten är en uppföljning på det omfattande arbete som publicerades i boken Produktivitetens nya geografi (2017) och rapporten Skånsk produktivitet: I kapp och förbi? (2018). I rapporterna lyfts ett antal viktiga trender med fokus på Skånes produktivitet. I årets rapport läggs fokus på  Yrkeshögskolans roll för skånskt näringsliv. Och så görs en uppföljning av produktivitetsutvecklingen i skånsk ekonomi.

Du kan ta del av hela rapporten här.