Vart är jag
« Tillbaka

Ny rapport och kartverktyg

Idag lanseras den första uppföljningen på det arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi för ett år sedan. Rapporten visar att det tog skånskt näringsliv ett decennium att komma tillbaka till samma produktivitetsnivå som före finanskrisen. Det sker en omstrukturering i skånskt näringsliv och medan produktivitetsbidraget från life science-sektorn och andra forskningsintensiva verksamheter minskar ökar bidraget från kunskapsintensiva tjänstebranscher.

Rapporten visar också att Skånes kommuner är sammanflätade ekonomiskt. I 25 av Skånes 33 kommuner tjänas mer än hälften av invånarnas löneinkomster i andra kommuner. Medan de arbetsintensiva kommunerna är beroende av kompetens från andra kommuner är de boendeintensiva kommunerna beroende av arbetstillfällen i andra kommuner. Till rapporten släpps också ett kartverktyg som gör det möjligt att analysera var invånarna i varje enskild skånsk kommun tjänar sina inkomster. Kartverktyget finns här.