Vart är jag
« Tillbaka

Näringslivsfrukostar om produktivitet

Under våren har Produktivitetskommissionens analyser bland annat presenterats på frukostmöten i Helsingborg och Kristianstad.

Fler än 200 företagare var på plats på 2018 års första näringslivsfrukost i Helsingborg när produktivitet stod på agendan. Pernilla Johansson lyfte vikten av att förstå produktivitetens drivkrafter och hur det hänger ihop med storleken på arbetsmarknaden. Hon visade att Helsingborgs arbetsmarknad har täta kopplingar till grannkommunerna, men också till Malmö, Lund och Danmark. Läs mer om föredraget här.

I Kristianstad startades Kulturnatten den 18 maj med ett frukostmöte som bland annat handlade om produktivitet och tillväxt. Pernilla påpekade potentialen med att knyta samman Kristianstadregionen med övriga Skåne och att förutsättningarna för produktivitet skiljer sig i olika delar av regionen. Kristianstadbladet var på plats och rapporterade från föredraget (betallänk).