Vart är jag
« Tillbaka

Kommissionen i Almedalen

Produktivitetskommissionen var såklart på plats i Almedalen. På ett seminarium i  Øresundshuset diskuterades svensk produktivitet, regionala utmaningar, infrastrukturens betydelse, internationalisering och Skånes utveckling av en namnkunnig panel.

Pernilla Johansson presenterade kommissionens arbete och lyfte bland annat ökad internationalisering och färre kommuner som viktiga faktorer för skånsk utveckling framöver. Joel Eklund, VD på Tepe, underströk vikten av produktivitet för ett företags överlevnad. Han pekade på att viktiga faktorer för TePe:s produktivitetsutveckling har varit internationalisering och automatisering, men också genom ökad tillväxt. Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, poängterade potentialen av att skånska företag i större utsträckning ger sig ut på den internationella marknaden. Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, lyfte infrastrukturens roll för regioners utveckling och pekade som exempel på skillnaderna i Skövde och Skaras ekonomiska utveckling efter att Skövde hamnade på Västra stambanan. Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD på Entreprenörskapsforum, pekade bland annat på behovet av nationella strukturreformer för regioners utveckling.

Seminariet kan ses i sin helhet här.

alme