Vart är jag

Ny rapport och kartverktyg

Idag lanseras den första uppföljningen på det arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi för ett år sedan. Rapporten visar att det tog skånskt näringsliv ett decennium att komma tillbaka till samma produktivitetsnivå som före finanskrisen. Det sker en omstrukturering i skånskt näringsliv och medan produktivitetsbidraget från life science-sektorn och andra forskningsintensiva verksamheter minskar ökar bidraget från kunskapsintensiva tjänstebranscher.

Rapporten visar också att Skånes kommuner är sammanflätade ekonomiskt. I 25 av Skånes 33 kommuner tjänas mer än hälften av invånarnas löneinkomster i andra kommuner. Medan de arbetsintensiva kommunerna är beroende av kompetens från andra kommuner är de boendeintensiva kommunerna beroende av arbetstillfällen i andra kommuner. Till rapporten släpps också ett kartverktyg som gör det möjligt att analysera var invånarna i varje enskild skånsk kommun tjänar sina inkomster. Kartverktyget finns här.

 

 

Näringslivsfrukostar om produktivitet

Under våren har Produktivitetskommissionens analyser bland annat presenterats på frukostmöten i Helsingborg och Kristianstad.

Fler än 200 företagare var på plats på 2018 års första näringslivsfrukost i Helsingborg när produktivitet stod på agendan. Pernilla Johansson lyfte vikten av att förstå produktivitetens drivkrafter och hur det hänger ihop med storleken på arbetsmarknaden. Hon visade att Helsingborgs arbetsmarknad har täta kopplingar till grannkommunerna, men också till Malmö, Lund och Danmark. Läs mer om föredraget här.

I Kristianstad startades Kulturnatten den 18 maj med ett frukostmöte som bland annat handlade om produktivitet och tillväxt. Pernilla påpekade potentialen med att knyta samman Kristianstadregionen med övriga Skåne och att förutsättningarna för produktivitet skiljer sig i olika delar av regionen. Kristianstadbladet var på plats och rapporterade från föredraget (betallänk).

Fortsatt samarbete och nya analyser

Samtliga samarbetspartners har beslutat att fortsätta arbetet med Produktivitetskommissionen. Samarbetet innebär nya och fördjupade analyser av skånsk produktivitet och en uppföljningsrapport med start i juni 2018 kommer att publiceras årligen.

Samtidigt pågår arbetet med att förankra slutsatserna från det omfattande arbete som publicerades i Produktivitetens nya geografi. Analysen har presenterats i kommunstyrelserna och regionala utvecklingsnämnden, men också för Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, skånska bänken i Riksdagen, Almi Skåne och Business Swedens regionala konferens.

Kommissionen i Almedalen

Produktivitetskommissionen var såklart på plats i Almedalen. På ett seminarium i  Øresundshuset diskuterades svensk produktivitet, regionala utmaningar, infrastrukturens betydelse, internationalisering och Skånes utveckling av en namnkunnig panel.

Pernilla Johansson presenterade kommissionens arbete och lyfte bland annat ökad internationalisering och färre kommuner som viktiga faktorer för skånsk utveckling framöver. Joel Eklund, VD på Tepe, underströk vikten av produktivitet för ett företags överlevnad. Han pekade på att viktiga faktorer för TePe:s produktivitetsutveckling har varit internationalisering och automatisering, men också genom ökad tillväxt. Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, poängterade potentialen av att skånska företag i större utsträckning ger sig ut på den internationella marknaden. Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, lyfte infrastrukturens roll för regioners utveckling och pekade som exempel på skillnaderna i Skövde och Skaras ekonomiska utveckling efter att Skövde hamnade på Västra stambanan. Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD på Entreprenörskapsforum, pekade bland annat på behovet av nationella strukturreformer för regioners utveckling.

Seminariet kan ses i sin helhet här.

alme

Nu finns boken i bokhandeln och sammanfattningen på nätet

Boken ”Produktivitetens nya geografi”, som sammanfattar Produktivitetskommissionens analys, är nu lanserad. Tack till alla som kom på mingel i samband med lanseringen. För den intresserade finns boken att köpa via Dialogos förlag.

En digital sammanfattning av boken finns tillgänglig här.

Det går också bra att kontakta Pernilla Johansson om det finns intresse av att få en presentation av analysen.

Debattartikel i Sydsvenskan

I dagens Sydsvenska skriver Pernilla Johansson om produktivitetskommissionens arbete och slutsatser.

Debattinlägg: ”Minska antalet kommuner i Skåne. Det skulle öka produktiviteten och skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat.”

En nyckel för att produktiviteten i Skåne ska öka är att de fyra stora kommunerna, Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, gemensamt tar täten och formulerar vägen framåt. Det skriver Pernilla Johansson, chefekonom vid Sydsvenska handelskammaren och författare till boken ”Produktivitetens nya geografi” som lanseras idag.

Läs hela artikeln här.

 

Boklansering i Malmö 8 juni

Välkommen till boklanseringen av ”Produktivitetens nya geografi”.

Sydsvenska Handelskammaren har tillsammans med Skånes största kommuner och regionen drivit den skånska produktivitetskommissionen. Nu presenteras resultatet av arbetet och du är inbjuden till boklanseringen av Produktivitetens nya geografi.

Produktiviteten är avgörande för den ekonomiska tillväxten och nyckeln till att det skapas nya jobb och till en god löneutveckling. Men Skåne som har en låg sysselsättningsgrad står också inför en produktivitetsutmaning. Sedan 2000 har produktivitetstillväxten i skånskt näringsliv haft två olika ansikten: ett före 2008 och ett efter. Faktum är att skånsk produktivitet inte är tillbaka på samma nivå som före finanskrisen.

Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren och författare till Produktivitetens nya geografi, berättar på vad detta beror på och vad som kan göras för att stärka utvecklingen i Skåne.

Varmt välkommen på mingel och boklansering!

Läs mer och anmäl dig här!

Seminarium i Stockholm 31 maj

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium. På seminariet presenteras boken ”Produktivitetens nya geografi” som är ett resultat av den skånska produktivitetskommissionens arbete. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. Bland annat framkommer att en regional analys är viktigt för att förstå den avmattning i produktiviteten som vi har sett efter finanskrisen. Följande frågor kommer att diskuteras på seminariet:

  • Vad förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen?
  • Hur utvecklas de regionala skillnaderna i produktivitet?
  • Vilka faktorer är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling?
  • Vad kan vi lära oss av exemplet Skåne?

Medverkar gör Anna Breman, chefekonom Swedbank, Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren och författare till ”Produktivitetens nya geografi”, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och ordförande Produktivitetskommissionen, Jennie Nilsson, riksdagsledmot (S) och ordf Näringsutskottet, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och Per Tryding (moderator), vice vd Sydsvenska Handelskammaren. Fler talare tillkommer.

När? Onsdag 31 maj kl. 8.00-9.30. Kaffe och frukostmacka från kl. 07:30

Var? Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm

Välkommen med din anmälan!

SNS-seminarium om Skåne

Sydsvenskan rapporterade idag om SNS-seminariet ”Skåne – fattighus eller framtidsfabrik?”. Pernilla Johansson medverkade och lyfte ett antal utmaningar som identifierats inom produktivitetskommissionen.

Pernilla Johansson är chefsekonom på Handelskammaren och expert på produktivitet. Hon påpekar att produktivitetstillväxten avmattas i de flesta regioner i OECD-länderna, men att den faller något mer i Skåne än på annat håll.

– Vi har haft forskningsintensiv produktion som tillväxtmotor. Nu saknar vi motorerna – Astra Zeneca, Sony mobile och Ericsson har lämnat eller minskat.

Hon ser inga enkla lösningar för att vända trenden utan pekar på tre stora frågor, nämligen behovet av fler stora företag, mer internationellt samarbete och en kraftfullare centralort. Malmö står inte för lika stor del av ekonomin som Göteborg och Stockholm gör i sina regioner.
– Skåne behöver större kommuner med centralort, antingen genom sammanslagningar av kommuner eller genom samverkan mellan kommuner, säger hon.”
Hela artikeln finns här.