Vart är jag

Produktivitetskommissionen i Sydost
– ett initiativ för ökad samverkan och tillväxt

Produktivitet, det vill säga vad vi jobbar med och hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande drivkraft för ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Produktivitetskommissionen sätter därför fokus på produktivitet. Arbetet i Sydost syftar till att analysera utvecklingen i Blekinge, Kronoberg och Kalmar och att komma med rekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2019.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


Ny rapport ute!

I dag släpper Produktivitetskommissionen Sydost den största och mest djuplodande analys som någonsin genomförts av näringslivet i Sydost. Analysen undersöker näringslivets tillväxt och produktivitet i Sydostlänen; Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Analysen visar på att det finns utmaningar i länen, men även möjligheter. Tillväxt kommer ifrån två källor. Antingen arbetar fler människor, eller så utförs samma … Fortsätt läsa Ny rapport ute!


Regiondagarna i Kronoberg

Sydost-turnén fortsätter. Efter presentationer på både Blekingedagen och Regionsdagen i Kalmar län, har Produktivitetskommissionen i dag presenterat sin analys på Regiondagarna i Kronoberg. Presentationen hölls av Robin Rickardsson från Region Kronoberg som har varit en del av Produktivitetskommissionens arbetsgrupp. Till Regiondagarna publicerades även en debattartikel i Smålandsposten där Kronobergs utmaningar och möjligheter diskuterades. Debattartikeln kan … Fortsätt läsa Regiondagarna i Kronoberg


Regiondagen i Kalmar län

Idag samlas näringsliv, politiker och tjänstepersoner på Regiondagen i Kalmar län för att diskutera regionens utveckling. Vår chefekonom Pernilla Johansson är på plats och diskuterar bland annat hur regionens utveckling ska analyseras och vilka förutsättningar för tillväxt finns idag. Till Regiondagen publicerade Produktivitetskommissionen en debattartikel i Barometern där mer information Kalmar läns utmaningar och möjligheter … Fortsätt läsa Regiondagen i Kalmar län


Debattartikel i BLT

Produktivitetskommissionen Sydost publicerade idag en debattartikel i Blekinge Läns Tidning om Blekinges arbetsmarknad. I artikeln diskuterades bland annat hur det har gått för Blekinge sedan finanskrisen 2008 och vilka utmaningar länet står inför. Exempelvis är Blekinge uppdelat i två separata arbetsmarknadsregioner, vilket innebär att de lokala arbetsmarknaderna är små. Lösningen är att se bortom länsgränserna … Fortsätt läsa Debattartikel i BLT


Blekingedagen 2019

Igår bjöd Region Blekinge in till Blekingedagen i Olofström. Över 200 personer samlades för att diskutera och lyssna till Blekinges utmaningar och framtida utveckling. På plats var Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson och presenterade Produktivitetskommissionen Sydosts arbete. För den som är nyfiken på vad dagen handlade om, finns det att läsa om i Sydöstran. Foto: Gunnel … Fortsätt läsa Blekingedagen 2019


Expertgruppen diskuterar utvecklingen i Sydost

Den 11 april var det möte med expertgruppen i Växjö. Samtliga från expertgruppen var på plats samt analytiker från samarbetspartners. Mötets fokus var att diskutera utvecklingen i Sydost. Johan Eklund presenterade en studie som lyfter hur kostsamt det är för produktiviteten och tillväxten när matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Se hela presentationen här. Lena Sellgren … Fortsätt läsa Expertgruppen diskuterar utvecklingen i Sydost


Förankring med residensstädernas näringslivschefer

Idag förankrade vi vårt arbete med näringslivscheferna i Kalmar, Karlskrona och Växjö. Anders Borgehed, Policyansvarig på Handelskammaren i Sydost gjorde en genomgång av resultaten så långt och tankarna bakom projektet. Gemensamt diskuterade vi hur resultaten av analysen kan omvandlas till verktyg för tjänstemän och politiker i regionens olika kommuner och regioner.


Första mötet med Expertgruppen

Expertgruppen, som består av Johan Eklund, Lena Sellgren, Susanne Sandberg, Katarina Lundahl och Pernilla Johansson, träffades tillsammans med analytikergruppen i Växjö i veckan. Tanken är att få in nya perspektiv på tillväxten i regionen. På grund av dimma över Växjö och plan som inte kunde landa var gruppen mindre än planerat, men diskussionerna spände över … Fortsätt läsa Första mötet med Expertgruppen


Produktivitet på bekostnad av sysselsättning

Något förenklat kommer den ekonomiska tillväxten antingen från att fler arbetar (sysselsättning) eller från att vi arbetar smartare, mer effektivt (produktivitet). En analys av näringslivets tillväxt i en region behöver därför ta hänsyn till både sysselsättning och produktivitet. Diagrammet nedan visar näringslivets tillväxt uppdelat på produktivitet och sysselsättning för samtliga län i Sverige 2001–2015. Det … Fortsätt läsa Produktivitet på bekostnad av sysselsättning


Uppstartsseminarium i Växjö

Idag bjöds det in till uppstartsseminarium i Växjö. På seminariet presenterade bland annat Pernilla Johansson, Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, projektets syfte, mål och tidsplan. Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, gav en snabb inblick i det arbete som påbörjats. Mikael Stamming strategisk rådgivare på Region Skåne och deltagare i den skånska produktivitetsstudien gav sin syn … Fortsätt läsa Uppstartsseminarium i Växjö