Vart är jag

Kommissionsmedlemmar

Kommissionen består av fem medlemmar. Dess uppgift är att bidra med råd kring design av studier, feedback på genomförda analyser samt diskussion av policyförslag där så är tillämpligt.

Medlemmar:

Johan Eklund, professor vid BTH och vd Entreprenörskapsforum

Katarina Lundahl, chefekonom Unionen

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren

Susanne Sandberg, lektor Linnéuniversitetet