Vart är jag

Om

Produktivitet, det vill säga vad vi jobbar med och hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande drivkraft för ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Produktivitetskommissionen sätter därför fokus på produktivitet i Sydost, det vill säga Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Kommissionens arbete syftar till:

  • att kartlägga och analysera produktivitetsutvecklingen i Sydost och dess olika regiondelar
  • att ta fram konkreta förslag på hur produktiviteten i regionen kan stärkas
  • att bygga kunskap och nätverk kring analys och lösningar

Analysarbetet leds av Sydsvenska Handelskammaren och Pernilla Johansson, chefekonom på Handelskammaren och med erfarenhet från Finansdepartementet och Riksbanken, arbetar som projektledare. Projektet beräknas avslutas under 2019.

Till projektet knyts ett expertråd, den så kallade kommissionen, och en analysgrupp. I kommissionen ingår forskare och andra personer med god kompetens i sakfrågan. Läs mer om kommissionsmedlemmarna här. Analysgruppen består av analytiker från projektets partners och gruppen bidrar till analysarbetet.

Läs också om produktivitetskommissionen i Skåne.