Vart är jag
« Tillbaka

Produktivitet på bekostnad av sysselsättning

Något förenklat kommer den ekonomiska tillväxten antingen från att fler arbetar (sysselsättning) eller från att vi arbetar smartare, mer effektivt (produktivitet). En analys av näringslivets tillväxt i en region behöver därför ta hänsyn till både sysselsättning och produktivitet.

Diagrammet nedan visar näringslivets tillväxt uppdelat på produktivitet och sysselsättning för samtliga län i Sverige 2001–2015. Det är tydligt att det är stora skillnader i tillväxten mellan olika regioner, men också att drivkrafterna bakom tillväxten varierar i olika delar av Sverige.

Blekinge och Kronoberg haft en hög produktivitetstillväxt under perioden, medan sysselsättningen har utvecklats svagare än för Sverige som helhet. I båda länen drivs alltså näringslivets tillväxt av att företagen blir mer produktiva. Kalmar däremot har haft en låg tillväxt i termer av både sysselsättning och produktivitet.

Det finns all anledning att gräva djupare bakom siffrorna och analysera bland annat hur de lokala arbetsmarknadsregionerna ser ut i regionen, hur förutsättningarna för framtida tillväxt ser ut och hur samspelet ser ut mellan de högproduktiva företagen och den lokala tjänstesektorn.

Sydostinlägg_graf

Källa: SCB Regionalräkenskaper och Handelskammaren