Vart är jag
« Tillbaka

Debattartikel i BLT

Produktivitetskommissionen Sydost publicerade idag en debattartikel i Blekinge Läns Tidning om Blekinges arbetsmarknad. I artikeln diskuterades bland annat hur det har gått för Blekinge sedan finanskrisen 2008 och vilka utmaningar länet står inför.

Exempelvis är Blekinge uppdelat i två separata arbetsmarknadsregioner, vilket innebär att de lokala arbetsmarknaderna är små. Lösningen är att se bortom länsgränserna och utöka samverkan med Kronobergs och Kalmar län. En ökad samverkan ger ett ökat utbud av kompetens, såväl befintlig som framtida från högskolor och universitet. Det gör regionen mer attraktiv att flytta till, men även att få kompetens och företag att stanna kvar. Näringslivet erbjuds likaså ett större utbyte av information och samarbeten.

Läs hela debattartikeln här