Vart är jag
« Tillbaka

Välbesökt seminarium om regional utveckling

Den 18 februari arrangerades seminariet ”Regional utveckling och storstadens dynamik – Hur går det för Skåne?” på Malmö Live. Seminariet var välbesökt och lockade cirka 50 personer.

nyhetsbild

Pernilla Johansson inledde med att kort berätta om produktivitetskommissionens arbete. Hon lyfte bland annat att ett syfte med projektet är att skapa mötesplatser för diskussioner om tillväxt och att dagens seminarium var en del av detta arbete.

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, presenterade sin forskning kring regional ojämlikhet i Sverige i ett historiskt perspektiv. Hon visade att den utveckling vi sett sedan 1980-talet i Sverige med ökade ekonomiska skillnader mellan regioner och en ökad befolkningskoncentration är ett historiskt trendbrott.

DSC_0390

Kerstin presenterade nya dataserier på BNP per capita för de svenska länen mellan 1860 och 2010 och hon konstaterade att det inte var bättre förr. De regionala skillnaderna i Sverige var långt större 1860 än vad de är i dag. Framför allt under åren 1940–1980 sjönk skillnaderna i BNP per capita till historiskt låga nivåer, bland annat beroende på solidarisk lönepolitik, industripolitik och flyttbidrag. Detta till priset av ökad avfolkning i vissa landsdelar och skarp kritik från medborgare. Kerstin konstaterade avslutningsvis att den fortsatt ökande befolkningskoncentration de senaste decennierna innebär att Sverige har en av den industrialiserade världens mest koncentrerade befolkningar.

Kerstins presentation finns här.

Martin Henning, docent i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, presenterade sin forskning om regionala strukturer. Han poängterade vikten av att inte enbart analysera en regions struktur eller styrkor utifrån olika branscher utan att en regional struktur istället består av ett nätverk av olika branscher och kompetenser.

DSC_0391

Martin lyfte att strukturen är viktig ur tre aspekter: 1) den spelar roll för graden av kunskapsöverföring, 2) den påverkar arbetsmarknadens funktionssätt och 3) den möjliggör nya branscher genom förgreningsprocesser. Den nuvarande strukturen har också betydelse för hur en region utvecklas. Regional förnyelse handlar ofta om att utveckla det en region nästan har, det vill säga kompetenser som ligger nära de strukturer som redan finns. Avslutningsvis berörde Martin automatisering och vad den kan innebära för den framtida strukturen. Han poängterade vikten av att ta hänsyn till att automatisering inte bara leder till att vissa yrken ersätts utan det faktum att flera yrken får nytt innehåll.

Martins presentation finns här.