Vart är jag
« Tillbaka

Seminarium 18 februari om regional utveckling

Den 18 februari anordnar produktivitetskommissionen seminariet ”Regional utveckling och storstadens dynamik – Hur går det för Skåne?”.  

Vid mötet presenterar ekonomhistorikern Kerstin Enflo och ekonomgeografen Martin Henning sin respektive forskning på temat.

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lund universitet, belyser de senaste decenniernas ökade regionala ojämlikhet i ett historiskt perspektiv. Hon analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen och vilken roll politiken spelat i olika perioder. Analysen bygger på helt nya serier av BNP per capita för svenska län 1860–2010. Kerstin diskuterar också effekten av infrastruktur på lokal ekonomisk tillväxt.

Martin Henning, docent i ekonomisk geografi vid Göteborg universitet, fokuserar på regional innovationskraft, kunskapsuppbyggnad och ekonomisk tillväxt. Han belyser den underliggande ekonomiska strukturen i Skåne och Skånes position i det ekonomiska kunskapsnätverket. Martin berör också ett pågående projekt om automatiseringens effekter i Skåne och Västra Götaland.

Plats för seminariet är Sydsvenska Handelskammaren, Malmö. Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!