Vart är jag
« Tillbaka

Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund

Produktivitetskommissionens arbete presenterades på Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund i början på februari. Britt Andresen och Pernilla Johansson berättade om hur produktivitetskommissionen arbetar och bakgrunden till projektet. De visade att både den danska och svenska sidan av Öresundsregionen har haft en lägre produktivitetsutveckling än Stockholm. För Skånes del har utvecklingen sedan mitten av 1990-talet inneburit att regionen har tappat betydligt mer gentemot Stockholm än vad Västra Götaland har gjort under samma tidsperiod.

Talarna lyfte att preliminära slutsatser indikerar att de regionala skillnaderna delvis kan förklaras av att Stockholmsregionen har fler större företag och att de större företagen verkar vara mer produktiva än motsvarande företag i Skåne och Västra Götaland. De lyfte också utbildningsnivå, kapitalintensitet och branschstruktur som andra bidragande faktorer.

Presentationen finns att ladda ner här.

DSC_0333