Vart är jag
« Tillbaka

Produktivitetskommissionen på konferens om konkurrenskraft

Den 3-4 oktober 2016 var det dags för konferensen Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld där namnkunniga svenska och internationella forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltog. Frågor som diskuterades var bland annat: Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det?

Pernilla Johansson höll en presentationen om produktivitet i olika regioner. Hon pekade på att det är ett fåtal faktorer som förklarar merparten av produktivitetsskillnaderna mellan kommuner. Antalet högutbildade är en sådan faktor, liksom innovationsgrad och rörlighet mätt som andel inpendlare.

Pernilla Johansson 2