Vart är jag
« Tillbaka

Politisk förankring

Under hösten har det pågående arbetet med Produktivitetskommissionen i Skåne presenterats i olika politiska forum hos projektets samarbetspartners.

Presentationerna har fokuserat på följande punkter:

  • Produktivitetstillväxten är avgörande för den ekonomiska tillväxten.
  • Utvecklingen i Skåne präglas av en stark produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet men en svag utveckling efter 2008.
  • Produktivitetstillväxten har mattats av särskilt mycket i sydvästra Skåne.
  • I Nordöstra Skåne har istället sysselsättningstillväxten varit låg sedan 2008.
  • Utvecklingen i olika kommuner hänger samman bland annat genom arbetspendling.

Presentationerna har gjorts enligt följande:

  • Lunds kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 19 september 2016
  • Kristianstads kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 oktober 2016
  • Malmö stad, Stadsdirektörens styrgrupp för omvärld och stadsutveckling, 10 oktober 2016
  • Helsingborg stad, Kommunalrådsberedning, 26 oktober 2016
  • Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, 7 november 2016

bild kristianstad