Vart är jag
« Tillbaka

Näringslivsfrukost i Helsingborg om produktivitet

Den 6 december presenterades Produktivitetskommissionens arbete på en näringslivsfrukost i Helsingborg, som arrangeras av Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren och Företagarna.

Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, presenterade kommissionens arbete. Han lyfte att bland annat att en högre utbildningsnivå bland invånarna ger en högre produktivitet, vilket i sin tur gör utbildningsmöjligheter viktiga. Även pendlingsmöjligheter är avgörande för produktiviteten och där spelar E6:an och tågtrafiken stor roll.

Därefter följde en paneldebatt med Jörgen Johansson från Aviko Norden, Mattias Christensson från IXX IT-partner och Norbert Tröndle från McNeil AB.

Jörgen Johansson berättade att för Aviko Norden driver försäljning produktivitet. Företaget jobbar löpande med att bli mer produktiva. Det kan innebära att produktiviteten minskar på kort sikt för att öka på lång sikt.

Alla tre i panelen betonade vikten av att behålla och utveckla yrkesutbildningar i regionen, just för att säkra tillgången på kompetens. Utvecklingen går oerhört snabbt menade Mattias Christensson. Det som är modernast idag är inte ens godkänt om 18 månader. Många på IXX IT-partner börjar i supporten och jobbar sig upp. Därför är det så viktigt att få tag i folk med rätt utbildning där företaget finns.

Ett annat viktigt draglok på produktivitetsspåret är nöjda medarbetare. Norbert Tröndle menade att den som trivs gör ett bättre jobb och blir produktivare. För McNeils del handlar det också om att hela tiden göra små justeringar i hela anläggningen. Det kan handla om hur företaget hanterar lager eller hur de arbetar för att minska spill.

Läs mer om seminariet här.