Vart är jag
« Tillbaka

Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp

Den 8 september samlades produktivitetskommissionens expertgrupp för ett möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm. Skånes utveckling, åtgärder för stärkt produktivitet och Öresundsregionen stod på schemat.

Pernilla Johansson presenterade en analys av Skånes produktivitetsutveckling. Hon pekade på att regionens utveckling kännetecknas av en hög produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet, men att den skånska utvecklingen varit svag sedan finanskrisen inleddes 2008. Särskilt tydligt är mönstret i tillverkningsindustrin.

Britt Andresen presenterade utvecklingen i Öresundsregionen. Hon visade att arbetspendlingen har minskat över sundet sedan toppåret 2008. Vidare pekade hon på att pendlingen är särskilt stor inom arbetsintensiva tjänster, exempelvis hotell- och restaurang, men det finns tecken på att pendlingen ökar inom mer kunskapsintensiva branscher.

Under mötet diskuterades också möjliga regionala åtgärder för att stärka produktiviteten. Det konstaterades bland annat att utbildning är en viktig faktor och att Yrkeshögskolan därmed är en viktig pusselbit samt att en regional internationaliseringsstrategi kan stärka en region. Att matcha myndigheter mot regionala kluster kan också vara en väg framåt.

Mötet avslutades med tårta för att fira att mötet sammanföll med Lena och Britts födelsedag!

IMG_0039IMG_0042