Vart är jag
« Tillbaka

Möte med produktivitetskommissionen 20 januari 2016

Produktivitetskommissionen samlades till sitt andra möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm den 20 januari 2016. Vid mötet diskuterades regional produktivitetsutveckling och kommissionens arbete framöver.

Bengt Roström, Nordea, presenterade en preliminär analys av produktivitetsutvecklingen i svenska NUTS-3 regioner samt fallgropar att fundera kring vid analys av regional data.

Pernilla Johansson, Sydsvenska Handelskammaren och sekreterare i Produktivitetskommissionen, presenterade statistik kring produktivitetsutvecklingen i Skåne. Pernilla visade att Skåne uppvisar en svagare utveckling än övriga storstadsområden, men att skillnaderna verkar vara mindre när analysen bygger på data från företagsdatabasen. Hon visade vidare att branschstrukturen delvis kan förklara skillnaden, men en preliminär analys visar att strukturen endast förklarar en liten del.

Martin Andersson presenterade olika forskningsrapporter med temat ”Sverige som kunskapsnation”. Martin lyfte bland annat att storföretagen har en stor omedelbar betydelse för Sveriges industri, mindre betydelse för tjänstebranscherna. Han visade också att många nya snabbväxande företag startas av anställda på etablerade bolag och att dessa spinoff-bolag ofta är verksamma i samma region som det etablerade bolaget.

Avslutningsvis diskuterades kommissionens arbete framöver. Bland annat lyftes att arbetet kommer att presenteras på Real Estate Øresund i februari, Swedish Entrepreneurship Summit i april och i Almedalen i juli.