Vart är jag

Uppstartsseminarium i Växjö

Idag bjöds det in till uppstartsseminarium i Växjö. På seminariet presenterade bland annat Pernilla Johansson, Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, projektets syfte, mål och tidsplan.

Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, gav en snabb inblick i det arbete som påbörjats.

Mikael Stamming strategisk rådgivare på Region Skåne och deltagare i den skånska produktivitetsstudien gav sin syn på behovet och nyttan av en sådan här studie.

Professor Johan Eklund, VD på Entreprenörskapsforum och ordförande i det expertråd som följer studien, ger sin syn på relevansen av en produktivitetsstudie i arbetet med regional utveckling.

Se presentationerna från seminariet här