Kommissionsmedlemmar

Kommissionen består av fem medlemmar. Dess uppgift är att bidra med råd kring design av studier, feedback på genomförda analyser samt diskussion av policyförslag där så är tillämpligt.

Medlemmar:

Johan Eklund, professor vid BTH och vd Entreprenörskapsforum

Katarina Lundahl, chefekonom Unionen

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren

Susanne Sandberg, lektor Linnéuniversitetet