Vart är jag

Produktivitetskommissionen i Sydost
– ett initiativ för ökad samverkan och tillväxt

Produktivitet, det vill säga vad vi jobbar med och hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande drivkraft för ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Produktivitetskommissionen sätter därför fokus på produktivitet. Arbetet i Sydost syftar till att analysera utvecklingen i Blekinge, Kronoberg och Kalmar och att komma med rekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2019.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


Expertgruppen diskuterar utvecklingen i Sydost

Den 11 april var det möte med expertgruppen i Växjö. Samtliga från expertgruppen var på plats och även analytiker från samarbetspartners. Mötets fokus var att diskutera utvecklingen i Sydost. Johan Eklund presenterade en studie som lyfter hur kostsamt det är för produktiviteten och tillväxten när matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Se hela presentationen här. Lena … Fortsätt läsa Expertgruppen diskuterar utvecklingen i Sydost


Förankring med residensstädernas näringslivschefer

Idag förankrade vi vårt arbete med näringslivscheferna i Kalmar, Karlskrona och Växjö. Anders Borgehed, Policyansvarig på Handelskammaren i Sydost gjorde en genomgång av resultaten så långt och tankarna bakom projektet. Gemensamt diskuterade vi hur resultaten av analysen kan omvandlas till verktyg för tjänstemän och politiker i regionens olika kommuner och regioner.


Första mötet med Expertgruppen

Expertgruppen, som består av Johan Eklund, Lena Sellgren, Susanne Sandberg, Katarina Lundahl och Pernilla Johansson, träffades tillsammans med analytikergruppen i Växjö i veckan. Tanken är att få in nya perspektiv på tillväxten i regionen. På grund av dimma över Växjö och plan som inte kunde landa var gruppen mindre än planerat, men diskussionerna spände över … Fortsätt läsa Första mötet med Expertgruppen


Sydostinlägg_graf

Produktivitet på bekostnad av sysselsättning

Något förenklat kommer den ekonomiska tillväxten antingen från att fler arbetar (sysselsättning) eller från att vi arbetar smartare, mer effektivt (produktivitet). En analys av näringslivets tillväxt i en region behöver därför ta hänsyn till både sysselsättning och produktivitet. Diagrammet nedan visar näringslivets tillväxt uppdelat på produktivitet och sysselsättning för samtliga län i Sverige 2001–2015. Det … Fortsätt läsa Produktivitet på bekostnad av sysselsättning


Uppstartsseminarium i Växjö

Idag bjöds det in till uppstartsseminarium i Växjö. På seminariet presenterade bland annat Pernilla Johansson, Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren, projektets syfte, mål och tidsplan. Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, gav en snabb inblick i det arbete som påbörjats. Mikael Stamming strategisk rådgivare på Region Skåne och deltagare i den skånska produktivitetsstudien gav sin syn … Fortsätt läsa Uppstartsseminarium i Växjö


Analytikermöten i Växjö, Karlskrona och Kalmar

Produktivitetskommissionens arbete fortsätter. De senaste veckorna har kommissionsmedlemmarna träffats i Sydosts tre residensstäder och planlagt det framtida arbetet. Detta omfattar genomgång av struktur, grunddata, statistik och diskussioner om avgränsingar.


Produktivitetskommissionen startar i Sydost

Nu startar vi arbetet med en produktivitetsstudie för sydöstra Sverige. Det är Sydsvenska Handelskammaren, Region Kronoberg, Regionförbunden i Kalmar och Blekinge, samt Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun som gemensamt står bakom studien. Följ vårt arbete här på hemsidan