Vart är jag

“Produktivitetskommissionen i Skåne
– ett initiativ för ökad välfärd”

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Produktivitetskommissionens arbete syftar till att utreda utvecklingen i Skåne och att komma med policyrekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


DSC_0033

Kick-off seminarium

Handelskammaren har tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne initierat en skånsk produktivitetskommission. Fredagen den 13 november hölls ett kick-off seminarium i Sydsvenska Handelskammarens lokaler. Produktivitetsutvecklingen i Skåne: en paradox? Per Tryding, vVD Sydsvenska Handelskammaren, inledde seminariet med att ge en bakgrund till projektet. Skåne tillhör Nordens största region, … Fortsätt läsa Kick-off seminarium