Vart är jag

“Produktivitetskommissionen i Skåne
– ett initiativ för ökad välfärd”

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Produktivitetskommissionens arbete syftar till att utreda utvecklingen i Skåne och att komma med policyrekommendationer för att stärka produktiviteten i regionen. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

Information om arbetet och relaterat material publiceras löpande på denna webbplats.


Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp

Den 8 september samlades produktivitetskommissionens expertgrupp för ett möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm. Skånes utveckling, åtgärder för stärkt produktivitet och Öresundsregionen stod på schemat. Pernilla Johansson presenterade en analys av Skånes produktivitetsutveckling. Hon pekade på att regionens utveckling kännetecknas av en hög produktivitetstillväxt under inledningen av 2000-talet, men att den skånska utvecklingen varit svag sedan … Fortsätt läsa Möte med produktivitetskommissionens expertgrupp


IMG_0119

Produktivitetskommissionen på Mötesplats Skåne

Den 19:e augusti arrangerades Mötesplats Skåne 2016 på Dockplatsen i Malmö. För fjärde gången stod Region Skåne som värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Skånes kommuner, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor. Produktivitetskommissionen var med och arrangerade ett seminarium om Skånes produktivitetsutmaning. På seminariet presenterade Pernilla Johansson utvecklingen av den skånska produktiviteten. Därefter följde en paneldiskussion om regionens … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Mötesplats Skåne


webbild_SESdok2016

”Produktivitet är det roligaste och viktigaste som finns”

Så inledde moderator Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, seminariet om produktivitet på Entrepreneurship Summit. Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, presenterade arbetet som Produktivitetskommissionen gör tillsammans med ett antal samarbetspartners. Hon lyfte att produktivitet är viktigt för att det skapar välstånd och välfärd. De regionala produktivitetsskilnaderan är stora. Pernilla avslutade med att lyfta en … Fortsätt läsa ”Produktivitet är det roligaste och viktigaste som finns”


esummit

Produktivitetskommissionen på Swedish Entrepreneurship Summit

Swedish Entrepreneurship Summit 2016 äger rum på Quality Hotel View i Malmö den 7-8 april  i ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och Handelskammaren. Swedish Entrepreneurship Summit är Småföretagsdagarnas efterföljare och Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskap och innovation. I år kommer Produktivitetskommissionen delta. Under eftermiddagen den … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Swedish Entrepreneurship Summit


bild talare

Välbesökt seminarium om regional utveckling

Den 18 februari arrangerades seminariet ”Regional utveckling och storstadens dynamik – Hur går det för Skåne?” på Malmö Live. Seminariet var välbesökt och lockade cirka 50 personer. Pernilla Johansson inledde med att kort berätta om produktivitetskommissionens arbete. Hon lyfte bland annat att ett syfte med projektet är att skapa mötesplatser för diskussioner om tillväxt och att … Fortsätt läsa Välbesökt seminarium om regional utveckling


DSC_0327

Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund

Produktivitetskommissionens arbete presenterades på Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund i början på februari. Britt Andresen och Pernilla Johansson berättade om hur produktivitetskommissionen arbetar och bakgrunden till projektet. De visade att både den danska och svenska sidan av Öresundsregionen har haft en lägre produktivitetsutveckling än Stockholm. För Skånes del har utvecklingen sedan mitten av 1990-talet inneburit att regionen … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund


Produktivitetskommissionen_jan2016

Möte med produktivitetskommissionen 20 januari 2016

Produktivitetskommissionen samlades till sitt andra möte på Entreprenörskapsforum i Stockholm den 20 januari 2016. Vid mötet diskuterades regional produktivitetsutveckling och kommissionens arbete framöver. Bengt Roström, Nordea, presenterade en preliminär analys av produktivitetsutvecklingen i svenska NUTS-3 regioner samt fallgropar att fundera kring vid analys av regional data. Pernilla Johansson, Sydsvenska Handelskammaren och sekreterare i Produktivitetskommissionen, presenterade … Fortsätt läsa Möte med produktivitetskommissionen 20 januari 2016


Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund

Produktivitetskommissionens arbete presenteras på Real Estate Øresund den 3 februari 2016. Pernilla Johansson, Handelskammaren och Britt Andresen, Øresundsinstituttet talar under rubriken ”Hur hitta vägen mot ökad tillväxt – Produktivitetskommissionen i Skåne”. Øresundsinstituttet arrangerar Real Estate Øresund i Börshuset i Malmö. Huvudtalare i år är Jukka Pertola, direktör på Siemens A/S, som pratar om hur digital infrastruktur bidrar … Fortsätt läsa Produktivitetskommissionen på Real Estate Øresund


Seminarium 18 februari om regional utveckling

Den 18 februari anordnar produktivitetskommissionen seminariet ”Regional utveckling och storstadens dynamik – Hur går det för Skåne?”.   Vid mötet presenterar ekonomhistorikern Kerstin Enflo och ekonomgeografen Martin Henning sin respektive forskning på temat. Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lund universitet, belyser de senaste decenniernas ökade regionala ojämlikhet i ett historiskt perspektiv. Hon analyserar drivkrafterna … Fortsätt läsa Seminarium 18 februari om regional utveckling


Långtidsutredningen 2015 om produktivitet

Långtidsutredningen 2015 publicerade nyligen sitt huvudbetänkande. I utredningen analyseras förutsättningarna för tillväxt och välstånd och ett kapitel ägnas åt produktivitet (se kapitel 3). I kapitlet lyfts att produktivitetsutvecklingen är helt central för den långsiktiga utvecklingen av materiellt välstånd. Det visas också att en betydande del av tillväxten i BNP per capita i Sverige sedan 1980 … Fortsätt läsa Långtidsutredningen 2015 om produktivitet